Zuster Esmee

Zuster Esmee strijdt voor zorg waarbij de persoon in kwestie als een persoon gezien blijft worden. Zorg is namelijk een toevoeging aan iemands leven, maar geen volledige overname van iemands leven. De zorg hoort in de ogen van Zuster Esmee aan te sluiten op de behoeften van de client. Daarom is een open gesprek waarbij wensen en behoeften vanuit beide kanten zo goed mogelijk worden verwoord, ook als een persoon de Nederlandse taal niet machtig is, van groot belang.

Daarnaast staat Zuster Esmee voor een goede kennis van zaken, want zorg gebeurd niet alleen aan bed; er gebeurd achter de schermen ook een hoop. Zuster Esmee heeft hier kennis van door praktijkervaringen en post-bachelors. Het gaat er Zuster Esmee niet om dat de zorgvraag snel wordt achterhaald, nee, in tegendeel. Het gaat erom dat er een band wordt opgebouwd waarbij vertrouwen wordt ingewonnen en er doorgaans de tijd gekeken wordt of de zorg nog altijd correct is of mogelijk aangepast dient te worden. Want, morgen kan een situatie volledig anders zijn dan vandaag. Daarop is Zuster Esmee voorbereidt en daarmee zal zij toekomstbeelden bespreken en preventieve opties bespreken.